Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงบริเวณหน้าต่างบานกระจกของห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการคนงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานสำรวจในการปฏิบัติงานสำรวจรังวัดฯ ในท้องที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 เมือง สำหรับนายสกุลรัตน์ เสรีพทยารัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการคนงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานสำรวจในการปฏิบัติงานสำรวจรังวัดฯ ในท้องที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 เมือง สำหรับนายเนติพงษ์ ทัดเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อและจัดจ้างพัสดุ เพื่อใช้ในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สินเชื่อโครงการ บ้านคนไทยประชารัฐ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี (10 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพิมพ์แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดกิจกรรมการอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมือง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นมิติด้านสังคม เมืองบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานส่วนประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร การประเมินราคาทรัพย์สินภาครัฐ (Property Valuation for Public Sector) โดยวิธีคัดเลือก (9 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อซองใส่เอกสาร เพื่อใช้ในการดำเนินการประมูลโครงการปรับปรุงและบริหารจัดการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อและจัดจ้างพัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการจัดงาน"ประกาศผลรางวัลการประกวดการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างและจัดเช่าพัสดุ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการเหรียญกษาปณ์ของหน่วยรับแลก-จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ภายนอก (window) " ปี 2562 วิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่อง Printer จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ผลการเปิดซองโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก (4 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในราชาร (4 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องคิดเลขขนาด 14 หลัก จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!