Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าวชั่วคราว "พนักงานขับรถยนต์" (26 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง (20 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงิน (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา... (15 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (14 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ (14 พ.ย. 2561)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (13 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (13 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว "พนักงานขับรถยนต์" (5 พ.ย. 2561)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และตำแหน่งนายช่างสำรวจ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ (5 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (5 พ.ย. 2561)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (1 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแนห่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (31 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (30 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (30 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี (30 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี (29 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (29 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนด วันเวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (26 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (25 ต.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (24 ต.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!