Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคา สอบราคา

ประกาศราคากลางการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด สำหรับอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (7 ก.ย. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย. 2561)
ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (7 ก.ย. 2561)
ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (7 ก.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล.3ชั้น11ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของ สธพ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (7 ก.ย. 2561)
เอกสารแนบท้ายประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล.3ชั้น11ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของ สธพ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (7 ก.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกชนิดม้วน สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน (สำนักกษาปณ์) จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding) (5 ก.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องสุขาและห้องอาบน้ำ สำนักกษาปณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding) (5 ก.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และสนามหญ้าฯ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชุมพร (5 ก.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รวม 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกชนิดม้วน สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ (สำนักบริหารเงินตรา) รวม 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อรถยก (Fork lift) ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ ยกได้ไม่น้อยกว่า 3.5 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รวม 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล 3,000 กิโลกรัม พร้อมเครื่องพิมพ์ผล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ก.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และโรงจอดรถจักรยานยนต์พร้อมงานถนน ค.ส.ล. (3 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประมูลลงทุนจัดสร้างและบริหารโครงการที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ชื่อโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" (30 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร (ค.ส.ล. ๒ ชั้น บ้านเดี่ยว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (30 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!