Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รวม 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล 3,000 กิโลกรัม พร้อมเครื่องพิมพ์ผล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ก.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และโรงจอดรถจักรยานยนต์พร้อมงานถนน ค.ส.ล. (3 ก.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประมูลลงทุนจัดสร้างและบริหารโครงการที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ชื่อโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" (30 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร (ค.ส.ล. ๒ ชั้น บ้านเดี่ยว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (30 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30 ส.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันตลิ่งบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้้นที่นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (30 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (29 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดตาก โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นอีพ็อกซี่และพื้นกระเบื้องที่ชำรุดบริเวณชั้น ๑ อาคารสำนักบริหารเงินตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางและขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (27 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (27 ส.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดตาก เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก (หลังใหม่) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำภาชนะบรรจุเหรียญ (ลังเหล็ก) จำนวน 1,000 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!