Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสาร ขนาด12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (6 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำพัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลของกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการคนงานฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับนายสกุลรัตน์ เสรีพิทยารัตน์ และนายเฉลิมเกียรติ บุญมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างและจัดเช่าพัสดุจำนวน 2 รายการ ใช้ในโครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ทางด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ฯ" (สำหรับเจ้าหน้าที่ประเมินราคาฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างและจัดเช่าพัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ทางด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฟุตวาวล์ของปั๊มสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสลับสัญญาณภาพ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้กับห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างล้างทำความสะอาดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงป้ายบอกทางบริเวณชั้น 3 และชั้น 7 อาคารกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่และน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2562)
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม 702 อาคารกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสมุดลงนามถวายพระพร จำนวน 2 เล่ม เพื่อใช้ในพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์และพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 19,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องรองอธิบดี ชั้น 7 อาคารกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีคัดเลือก (31 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักบนสายพาน ชั่งไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำภาชนะบรรจุเหรียญสำเร็จ ขนาดมาตรฐาน (Standard Bin) จำนวน 200 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลสำหรับรถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ 5402 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อดอกไม้และกรวยดอกไม้สด สำหรับจัดสถานที่พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!