Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดกิจกรรมการอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมือง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นมิติด้านสังคม เมืองศรีมโหสถ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อผ้าหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแถบกาวสีติดสันปก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแกะลวดลาย (CNC Engraving Machine) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง (25 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดผ้าม่านพร้อมติดตั้ง สำหรับบริเวณโถงหน้าห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหญ้าสำหรับปลูกบริเวณสวนหย่อมด้านหน้าน้ำพุ (ฝั่งติดรั้วกรมประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ข้อความลงบนถุงพลาสติกขนาดใหญ่แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายสัญญาณภาพ VGA สำหรับใช้กับห้องประชุมอาคารกรมธนารักษ์ และอาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การกำหนดผลตอบแทนจากการให้เช่าทรัพย์สินของรัฐในธุรกิจแต่ละประเภท รุ่น 2" โดยวิธีคัดเลือก (25 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ใช้ประกอบการแถลงข่าวและลงนามข้อตกลงการเปิดจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (25 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (25 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อและจัดจ้างพัสดุ จำนวน 2 รายการเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการบรรยายขยายผลของวิทยากรจิตอาสาในหัวข้อเรื่อง"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และSoftware Tools)โครงการระบบจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ ประจำปีงบประมาณ 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ลูกดัมเครื่องพิมพ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการภาครัฐ" (ผู้บริหารสำนัก/กอง/กลุ่ม ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ IT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก (23 ก.ค. 2562)
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบ Real time ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!