Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์กรม RSS

สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 (9 ธ.ค. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 (8 ธ.ค. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 (7 ธ.ค. 2559)
นางสาววรรณา ยินดียั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกษาปณ์ ให้การต้อนรับ H.E.Mr.Jaime Nualart Ambasscor of Mexico เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 (7 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง (2 ธ.ค. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบุษยรัตน์บริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 (29 พ.ย. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 (29 พ.ย. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 (24 พ.ย. 2559)
นายวุฒิชัย แสงเงิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศิลปกรรมเหรียญ ให้สัมภาษณ์รายการ 168 ชั่วโมง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เกี่ยวกับเหรียญที่ระลึกที่กรมธนารักษ์จัดทำขึ้นในวาระต่าง ๆ ที่ผ่านมา (24 พ.ย. 2559)
นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมด้านเหรียญกษาปณ์ The 2nd Coin Management Training Program ณ ห้องประชุม A352 สำนักกษาปณ์ (24 พ.ย. 2559)
นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ TNN NEWS เกี่ยวกับวิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ และเหรียญที่หาชมยาก ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (18 พ.ย. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 (16 พ.ย. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (10 พ.ย. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (9 พ.ย. 2559)
นายวุฒิชัย แสงเงิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศิลปกรรมเหรียญ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการออกแบบเหรียญกษาปณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (9 พ.ย. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนพร้อมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 (4 พ.ย. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 (1 พ.ย. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 (28 ต.ค. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 (21 ต.ค. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มธนาคารทิสโก้ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินภายใต้ชื่อโครงการ TISCO Financial Camp รุ่นที่ 10 (21 ต.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!