Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกาศร่าง TOR

ประกาศร่าง TOR


ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับฟังความคิดเห็นประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22 เม.ย. 2558)
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการระบบบริหารการจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ จำนวน ๑ ระบบ (21 เม.ย. 2558)
ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดโลหะ ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (2 เม.ย. 2558)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาว (Cupro - nickel) ชนิดราคา ๒๐ บาท จำนวน ๔๕,๐๐๐ กิโลกรัม หรือประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (26 มี.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาวสอดไส้ทองแดง (Cupro-nickel clad copper)ชนิดราคา ๕ บาท จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(สำนักการคลัง) (25 มี.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมอลูมิเนียมบรอนซ์ (Aluminium bronze) ชนิดราคา ๒ บาท จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือประมาณ ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (25 มี.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อเพชรลูกเหลี่ยมเกสรคุณภาพน้ำขาวไม่น้อยกว่า 85% สำหรับประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ บุรุษและสตรี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (25 มี.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะทองแดง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 มี.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำแผ่นกระดานพลาสติกสำหรับเกลี่ยเหรียญกษาปณ์ จำนวน 1,200 แผ่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (20 มี.ค. 2558)
จังหวัดมุกดาหารขอประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (18 มี.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อรถยกโฟร์คลิฟท์ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (12 มี.ค. 2558)
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และตกแต่งภายในอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีแห่งใหม่ (5 มี.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดด้วยเส้นลวดนำกระแสไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (20 ก.พ. 2558)
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และตกแต่งภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานีด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ (16 ก.พ. 2558)
ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (13 ก.พ. 2558)
ประกาศร่างของเขต TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และงานตกแต่งภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (13 ก.พ. 2558)
ประกวดราคาซื้อรถยกโฟร์คลิฟท์ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (6 ก.พ. 2558)
ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดโลหะ ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (5 ก.พ. 2558)
ขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR) (30 ม.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อเงินบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 99.9% จำนวน 10,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (27 ม.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!