Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ข้าราชการ

ข้าราชการ

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันต.นว.ช่างศิลป์ ปก. นว.เผยแพร่ ปก. ภัณฑารักษ์ ปก. จัดผลประโยชน์ ปก. วิศวกรโยธา ปก. นายช่างสำรวจ ปง. และจพ.ดูเงิน ปง. (7 ก.พ. 2560)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เข้ารับราชการในตำแหน่งนว.ช่างศิลป์ ปก. นว.เผยแพร่ ปก. ภัณฑารักษ์ ปก. จ.จัดผลประโยชน์ ปก. วิศวกรโยธา ปก. นายช่างสำรวจ ปง. และเจ้าพนักงานดูเงิน ปง. (30 ม.ค. 2560)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ เข้ารับราชการในตำแหน่งนว.ช่างศิลป์ ปก. นว.เผยแพร่ ปก. ภัณฑารักษ์ ปก. จ.จัดผลประโยชน์ ปก. วิศวกรโยธาปก. นายช่างสำรวจ ปง. และเจ้าพนักงานดูเงิน ปง. (16 ธ.ค. 2559)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 (2 ส.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบฯ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 (12 ก.ค. 2559)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (24 มิ.ย. 2559)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 (17 มิ.ย. 2559)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 (13 พ.ค. 2559)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 (18 พ.ย. 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (2 พ.ย. 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นว.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (22 ต.ค. 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบในตำแหน่ง นว.การเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (5 ต.ค. 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นว.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีปฏิงาน (14 ก.ย. 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) (14 ก.ย. 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (7 ก.ย. 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (28 ก.ค. 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ของกรมธนารักษ์ (15 มิ.ย. 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) (4 มิ.ย. 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (2 มิ.ย. 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ (28 พ.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!