Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

ผู้บริหารกรมธนารักษ์ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
พิธีเปิดสำนักงานธนารักษ์พื้นชลบุรี
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า เบญจกิติ ครั้งที่ 2/2562
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร ครั้งที่ 1/2562
ประชุม คณะกรรมการพิจารณาการใช้พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C ของส่วนราชการ
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐภายใต้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 2/2562
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมธนารักษ์
กิจกรรม รวมใจลด และคัดแยกขยะมูลฝอย และโครงการ ผู้ใหญ่เหลือ (เรา) ขอ
การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองที่ราชพัสดุเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ครั้งที่1/2562
พิธีเปิด งาน สู่อนาคตที่กว้างไกล ธพส.
ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยสวัสดิการสำหรับข้าราชการกรมธนารักษ์ ค.ส.ล. 7 ชั้น 62 ยูนิต
การประชุมหารือเรื่องการขุดลอกร่องน้ำเดินเรือ ท่าเรือสงขลาและอัตราค่าภาระ
อวยพร อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่
ประชุม สินเชื่อโครงการ บ้านคนไทยประชารัฐ
การประชุมการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการโครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.2612 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
TRD GAMES 2019
TRD GAMES 2019
นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าอวยพร ดร.สุเมร ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิชัยพัฒนาเนื่องในเทศกาลปีใหม่
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมกรณีแก้ไขปัญหาราษฎรผู้ได้รับผลกระทบในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แปลงที่ 2
กรมธนารักษ์จัดโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!