Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าอวยพร นางจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลปีใหม่
ประชุมการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
อวยพรสื่อมวลชน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562 ได้แก่ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ สถานีโทรทัศน์ News 1 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร ท่านลีนา เจริญศรี อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลปีใหม่
คณะข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ เข้าร่วมเปิดกิจกรรมฯ พร้อมทั้งร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร พ.ศ.2562 รอบที่ 2
นางพัชนี ภัทรพิทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบเงินบริจาคเข้ามูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี หนังสือพิมพ์มติชน ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์มติชน
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลและคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ภายในหน่วยงานของกรมธนารักษ์
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง รูปหล่อลอยองค์เทวรูปพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ ประจำพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิธีไหว้ศาลตายาย
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นประธานร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า เบญจกิติ ครั้งที่ 1/2562
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลปีใหม่
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลปีใหม่
นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าอวยพรผู้บริหารระดับสูง
คณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่
พิธีทำบุญตักบาตรและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง
นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าอวยพร นายจำเริญ โพธิยอด
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารระดับสูงกรมธนารักษ์
นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าอวยพรผู้บริหารระดับสูง
การประชุมหารือการใช้ที่ดินราชพัสดุบริเวณสถานีควบคุมดาวเทียม THEOS อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ด้านเหรียญกษาปณ์ เข้าอวยพรผู้บริหารระดับสูง
นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เข้าอวยพรผู้บริหารระดับสูง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!