Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 พ.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานผังบริเวณและสิ่งปลูกสร้างประกอบ และงานภูมิทัศน์อาคารสำนักงานและอาคารพักอาศัยของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 5 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 พ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง การเผยแพร่เพื่อรับฟังความเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อลิฟท์โดยสารใหม่พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท (4 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล (1 พ.ค. 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (27 เม.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องแพ๊คชิ้นงานตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (26 เม.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (26 เม.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อเตาหล่อฉีดขนาดไม่น้อยกว่า ๒ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (26 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 เม.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อเบ้าหลอมโลหะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ กิโลกรัม สำหรับใช้กับเตาหลอมหล่อต่อเนื่องโลหะทั่วไป ความสามารถไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง ยี่ห้อ Wertli ขนาด ๑๕๐ kw, ๑๐๐๐Hz จำนวน ๑๒ ใบ (23 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 5 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด เรื่องการขายทอดตลาดวัสดุบ้านพักข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ดฯ (19 เม.ย. 2561)
ประกาศกรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (เครื่อดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 เม.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (18 เม.ย. 2561)
ประกาศกรมธนารักษ์(สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เพื่อทดแทนคันเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 เม.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสองสี (Bi-metal) ชนิดราคา ๑๐ บาท จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (10 เม.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!