Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกาศร่าง TOR

ประกาศร่าง TOR


ประกวดราคาซื้อระบบนับและบรรจุเหรียญใส่ถุงพลาสติกแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (12 พ.ย. 2557)
ประกวดราคาซื้อรถยกโฟร์คลิฟท์ ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (10 พ.ย. 2557)
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำภาชนะบรรจุเหรียญ (กรงเหล็ก) จำนวน 310 อัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (6 พ.ย. 2557)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (5 พ.ย. 2557)
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ (สำนักการคลัง) (24 ต.ค. 2557)
ประกวดราคาซื้อเพลากลมสำหรับผลิตดวงตราเหรียญกษาปณ์ จำนวน 2 ประเภท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29 ก.ย. 2557)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (23 ก.ย. 2557)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำแพรแถบเหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จำนวน 30,000 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (3 ก.ย. 2557)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างก่อสร้างบ้านพักทาวนืเฮ้าส์ 2 ชั้น 5 ยูนิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร (1 ก.ย. 2557)
ร่างขอบเขตของงาน TOR ก่อสร้างบ้านพักทาวน์เฮ้า 2 ชั้น 4 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย (23 ส.ค. 2557)
ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์สำนักงานประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน (21 ส.ค. 2557)
ประกวดราคาซื้อเครื่อง Printer&Scanner ขนาดกระดาษ Ao พร้อมชุดควบคุมและบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (18 ส.ค. 2557)
ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน (15 ส.ค. 2557)
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาแบบจำลองเพื่อการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (13 ส.ค. 2557)
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำถุงใยสังเคราะห์สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (8 ส.ค. 2557)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงงานกษาปณ์รังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (7 ส.ค. 2557)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (6 ส.ค. 2557)
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนดำเนินงานด้านที่ราชพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (5 ส.ค. 2557)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ งานถมดิน ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้า - ออก และป้ายชื่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี (5 ส.ค. 2557)
ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก และอาคารพักอาศัยรวม ค.ล.ส. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี (5 ส.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!