Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพิมพ์แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KF-FL612 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาร่วมให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำข้อมูลรายละเอียด การคัดเลือกผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กรณีการพิจารณาหัวข้อที่ 2 รูปแบบจำลองเชิงธุรกิจ (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบ Real time ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยาย เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"แนวปฎิบัติการสร้างความตระหนักเรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ User Awareness Training"โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างพนักงานขับรถยนต์ ในกรณีที่ปฎิบัติราชการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างรื้อย้ายพร้อมติดตั้งชุดคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณห้องคลังพัสดุ ชั้นใต้ดิน อาคารกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่และน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ราชการ ห้องผู้บริหารระดับสูง รวม 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตะแกรงสแตนเลสปิดร่องระบายน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างล้างทำความสะอาดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 9 กท 2418 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระเบียงเป็นห้องเก็บเอกสาร สำนักกฏหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น Proxpress M3820ND จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่านห้องทำงานรองอธิบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกันสาดร้านค้าสวัสดิการกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะจาะจง (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ Drum ยี่ห้อ EPSON รุ่น ACULASER M2410 DN จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!