Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

การประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการ พื้นที่โซน C
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาสีกรมธนารักษ์และงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2562
การประชุมคณะกรรมการการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 29/2561
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ เป็นประธานในการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์เหรียญ
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ครั้งที่ 6-2/2561
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมการอนุรักษ์ กำแพงเมือง-คูเมือง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มิติด้านสังคม
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ เข้าสักการะพระเทวธนบดีสถิตที่กษาปณ์รังสิต ประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสำนักกษาปณ์
การประชุม คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ Smart TRD Fit & Firm ของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2562
การประชุมแนวทางการพัฒนาที่ดินราชพัสดุบริเวณซอยพิพัฒน์ 2 กท.2308 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พุทธศักราช 2561
การประชุมการจัดงานกีฬาสี และงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562
พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ประชุมชี้แจงผู้ลงทุนและดูพื้นที่การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
ดูพื้นที่การลงทุนในเขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
การประชุมการกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีหน่วยงานราชการขอใช้งบประมาณแผ่นดินในการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานของรัฐเพื่อเป็นที่ตั้งหน่วยงานราชการ
การประชุมการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 ของกรมธนารักษ์ ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ประชุมชี้แจงผู้ลงทุนและดูพื้นที่การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
ดูพื้นที่การลงทุนในเขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
การประชุมคณะทำงานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 3/2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!