Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์กรม RSS

สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะเยาวชนค่ายความรู้ทางการเงิน Tisco Financial Camp รุ่นที่ 7 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา และศูนย์การเรียนรู้ฯ (15 มี.ค. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต นำคณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งด้านการศึกษาพัฒนาเยาวชนไทย ภายไต้แนวคิด ปันความรู้และโอกาสสู่เด็กไทย (15 มี.ค. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์การเรียนรู้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (29 ก.พ. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์การเรียนรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 (29 ก.พ. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์การเรียนรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 (29 ก.พ. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนมาร์มาร่า ศิริวัฒน์วิทยา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รัตนนารีแห่งแผ่นดินสยาม และศูนย์การเรียนรู้ฯ (24 ก.พ. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรีเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รัตนนารีแห่งแผ่นดินสยาม และศูนย์การเรียนรู้ฯ (23 ก.พ. 2559)
ข้าราชการและพนักงานสำนักกษาปณ์ ร่วมบริจาคโลหิตแก่หน่วยบริการเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ณ สำนักกษาปณ์ (23 ก.พ. 2559)
นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ด้านเหรียญกษาปณ์ และนางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของโรงกษาปณ์แก่คณะผู้ศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารฯ (19 ก.พ. 2559)
นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานทำความสะอาดใหญ่(Big Cleaning Day)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักกษาปณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 (19 ก.พ. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนวนิษา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีรัตนนารีแห่งแผ่นดินสยาม และศูนย์การเรียนรู้ฯ (17 ก.พ. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รัตนนารีแห่งแผ่นดินสยาม และศูนย์การเรียนรู้ฯ (12 ก.พ. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รัตนนารีแห่งแผ่นดินสยาม และศูนย์การเรียนรู้ฯ (11 ก.พ. 2559)
นางสาวจิรารัฐ ชูอารมย์ ผู้อำนวยส่วนพัฒนาธุรกิจ ให้สัมภาษณ์รายการร้อยใจไทย เกี่ยวกับการดำเนินการของโรงกษาปณ์ และศูนย์การเรียนรู้ฯ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 (8 ก.พ. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีรัตนนารีแห่งแผ่นดินสยาม และศูนย์การเรียนรู้ฯ (4 ก.พ. 2559)
สำนักกษาปณ์ได้จัดโครงการฝึกอบรมการหลักสูตร กระบวนการทำงานเคลือบผิว PVD ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร นายอุทัย ศรีวิไล ที่มีความ เชี่ยวชาญในการเคลือบผิวPVD (29 ม.ค. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รัตนนารีแห่งแผ่นดินสยาม และศูนย์การเรียนรู้ฯ (29 ม.ค. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีรัตนนารีแห่งแผ่นดินสยาม และศูนย์การเรียนรู้ฯ (29 ม.ค. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รัตนนารีแห่งแผ่นดินสยาม และศูนย์การเรียนรู้ฯ (29 ม.ค. 2559)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 (22 ม.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!