Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคา สอบราคา

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 เม.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 เม.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (3 เม.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 5 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 มี.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 มี.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (28 มี.ค. 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (27 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มี.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ (จำนวน 3 แปลง) (27 มี.ค. 2561)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 1 รายการ (27 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ระบบเครือข่ายส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (23 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงผ้าดิบสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (23 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 (23 มี.ค. 2561)
ประกาศ ราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (23 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ชุดเครื่องมือระบบบินถ่ายภาพทางอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (22 มี.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!