Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคา สอบราคา

การประมูลโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.1183 โฉนดที่ดินเลขที่ 138189 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (16 มี.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 มี.ค. 2561)
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดประมูลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.1183 โฉนดที่ดินเลขที่ 138189 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (15 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป (15 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภันฑ์ยานพาหนะและขนส่งทดแทนคันเดิมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding) (15 มี.ค. 2561)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ (14 มี.ค. 2561)
การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย เลขที่ 173/146 (หมู่บ้านร่มฤดี) ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.5156 โฉนดที่ดินเลขที่ 4195 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ (14 มี.ค. 2561)
การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย เลขที่ 51/98 ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.5149 โฉนดที่ดินเลขที่ 231847 แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (14 มี.ค. 2561)
การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย เลขที่ 15 ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.5159 โฉนดที่ดินเลขที่ 37787, 37788 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (14 มี.ค. 2561)
การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย เลขที่ 234 (74/32) ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.5122 โฉนดที่ดินเลขที่ 246344 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (14 มี.ค. 2561)
การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย เลขที่ 27/242 ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.1 โฉนดที่ดินเลขที่ 2711 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร (14 มี.ค. 2561)
การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย เลขที่ 951/43 ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.2 โฉนดที่ดินเลขที่ 194051 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (14 มี.ค. 2561)
จ้างเหมาทำชิ้นส่วนประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (13 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล ๓,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมเครื่องพิมพ์ผล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (13 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับร่าง) (13 มี.ค. 2561)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 1 รายการ (ฉบับร่าง) (13 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบรรทุก) เพื่อทดแทนคันเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 มี.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ศก.438 (บางส่วน) ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ (12 มี.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!