Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคา สอบราคา

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ศก.438 (บางส่วน) ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ (12 มี.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ศก.438 (บางส่วน) ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ (12 มี.ค. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (12 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดแบบสามแกนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (7 มี.ค. 2561)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา (7 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเหรียญและเตรียมผิวชิ้นงานเหรียญขัดเงา ขนาด ๖๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (6 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาโครงการเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (28 ก.พ. 2561)
ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 1 คัน (28 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาซื้อหินถายา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (27 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความแข็ง Universal Hardness Tester จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (27 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 (23 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (21 ก.พ. 2561)
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (21 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะผสมสีขาวสอดไส้ทองแดง (Cupro-nickel clad copper) ชนิดราคา ๕ บาท จำนวน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (20 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (20 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (15 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาซื้อเบ้าหลอมโลหะ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม สำหรับใช้กับเตาหลอมไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ ยี่ห้อ Pillar แบบ 350 Kg 225 Kw, 600 Hz จำนวน 12 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ก.พ. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!