Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (20 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (15 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาซื้อเบ้าหลอมโลหะ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม สำหรับใช้กับเตาหลอมไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ ยี่ห้อ Pillar แบบ 350 Kg 225 Kw, 600 Hz จำนวน 12 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ก.พ. 2561)
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ก.พ. 2561)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะทดแทนคันเดิม (13 ก.พ. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (หลังใหม่) (7 ก.พ. 2561)
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ก.พ. 2561)
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 รื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (5 ก.พ. 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (5 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาซื้อเพชรลูกเหลี่ยมเกสร คุณภาพน้ำขาวไม่น้อยกว่า ๘๕% ชนิดสีออกเหลือง TLC (Top Light Color) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (1 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาซื้อเงินบริสุทธิ์ ไม่ต่ำกว่า ๙๙.๙% จำนวน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (1 ก.พ. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ (31 ม.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อรถเคลื่อนที่บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (26 ม.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ม.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ม.ค. 2561)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กราไฟต์สำหรับเตาหลอมหล่อแบบต่อเนื่อง ยี่ห้อ Rautomead รุ่น RMJ/H025 จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (17 ม.ค. 2561)
ราคากลางโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารและงานก่อสร้างหลังคาคลุมศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ม.ค. 2561)
ราคากลางโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ บ้านเลขที่ 234 และบ้านเลขที่ 311 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ม.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!