Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภทกำมะหยี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างล้างทำความสะอาดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อลิขสิทธิ์ Software Discover the Creative Cloud experience Adobe จำนวน 3 ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าและจัดจ้างพัสดุ เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะทำงานฯ (Working Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 (28 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าซื้อเครื่อง Line Printer พร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก (27 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการเปิดประมูลคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน 101 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น 62 ยูนิต จำนวน 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำแพรแถบประดับเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพิ่มเติม จำนวน 20,000 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Platinum เพิ่มเติม จำนวน 10 เหรียญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผงกั้นสแตนเลสแบบยืดหดได้ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดทำประกาศนียบัตรพร้อมกรอบแก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพัสดุและจัดเช่าห้องประชุม จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ ปี 2562 รุ่นที่ 2 (21 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างและจัดเช่าพัสดุ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาฯ2562 ครั้งที่ 2 จังหวัดกระบี่ (21 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างและจัดเช่าพัสดุ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างและจัดเช่าพัสดุ จำนวน 4รายการ เพื่อใช้ในโครงการ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาฯ ปีงบประมาณ 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮพ 5402 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!