Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

การประชุมหารือระหว่าง กรมธนารักษ์กับองค์การสะพานปลา เรื่องการต่อสัญญาเช่าที่ดินและนำเสนอโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ครั้งที่1/2561
การประชุมสัมมนา "นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกาญจนบุรี และเยี่ยมชมโรงงานกระดาษ (ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน กจ.194)
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 7/2561
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การประชุมพิจารณาร่างยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2561
การประชุมโครงการอาคารอเนกประสงค์ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โรงพยาบาลราชวิถี
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการรุกลำน้ำสาธารณะ (คลองลาดพร้าว)ครั้งที่ 4/2561
การประชุมแนวทางการบริหารจัดการที่ราชพัสดุบริเวณที่ตั้งโรงแรมอมารี ดอนเมือง
การประชุมผลิตภัณฑ์เหรียญ เพื่อจำหน่ายในช่วงปีใหม่
การประชุมการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะและแนวทางในการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณคลองเปรมประชากร
การประชุมการดำเนินคดีกับผู้ครอบครองที่ราชพัสดุบริเวณคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ
การตรวจเยี่ยมสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2/2561
การประชุมกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมธนารักษ์ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561
การประชุมการหารือเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ กท.0041
เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 26/2561 โดยมี นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!