Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคา สอบราคา

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องนับเหรียญกษาปณ์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ม.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาวสอดไส้ทองแดง (Cupro – nickel clad copper) ชนิดราคา 5 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (สำนักการคลัง) (9 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (9 ม.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภทกล่องหนังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ประเภท (รวม ๘ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (8 ม.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำแพรแถบเหรียญกาชาดสมนาคุณ จำนวน 3,000 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (8 ม.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีฯ (นางสาวโสรยา) (4 ม.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ (3 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดทำข้อมูลผู้เช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (29 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 ประเภท (รวม 10 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (28 ธ.ค. 2560)
ประการศราคากลาง จ้างเหมาบุุคคลธรรมดาเพื่อจัดทำแผนที่รูปแบบแปลงผู้เช่าที่ดินและอาคารที่ราชพัสดุ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ประจำปีงบประมาณ 2561 (28 ธ.ค. 2560)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสองสี (Bi - metal) ชนิดราคา ๑๐ บาท จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (25 ธ.ค. 2560)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมอลูมิเนียมบรอนซ์ (Aluminium bronze) ชนิดราคา ๒ บาท จำนวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (21 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (21 ธ.ค. 2560)
ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สาเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง (Copper plated steel)ชนิดราคา ๕๐ สตางค์ จานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (15 ธ.ค. 2560)
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กราไฟต์ สำหรับเตาหลอมหล่อแบบต่อเนื่อง ยี่ห้อ Rautomead รุ่น RMJ/H025 จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (15 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) (14 ธ.ค. 2560)
ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สาเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง (Copper plated steel)ชนิดราคา ๒๕ สตางค์ จานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (13 ธ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภทกล่องกำมะหยี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ประเภท (รวม ๑๖ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ธ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงฯ (8 ธ.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!