Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคา สอบราคา

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาทรัพย์สินสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธี (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ธ.ค. 2560)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พ.ย. 2560)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 43 รายการ (24 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อครุภัณฑ์จากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ฯ(นครสวรรค์) (22 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงฯ(นครสวรรค์) (22 พ.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนตลาดน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 พ.ย. 2560)
ประกวดราคาซื้อรถเคลื่อนบริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ จำนวน ๒ คัน (16 พ.ย. 2560)
ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ราชการ จำนวน ๔๒ รายการ (15 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ (บ้านพักป่าไม้อำเภอพนัสนิคม) (13 พ.ย. 2560)
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ของสำนักงานธนารักษ์พื้นลพบุรี (3 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีฯ (น.ส.พรทิพย์) (2 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีฯ (น.ส.ชมพูนุช) (2 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีฯ (น.ส.ชลดา) (2 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีฯ (น.ส.พรพิมล) (2 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีฯ (นายสุภวิต) (2 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีฯ (นายธนพัฒน์) (2 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีฯ (นายณัฐพล) (2 พ.ย. 2560)
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางเช่าอาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติงานประเมินราคาที่ดินรายแปลง ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!