Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 นางสาวรัศมี อริยะสุนทร เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 นางวาสนา ผุดผ่อง ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 23/2561 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 นางวราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะผู้แทนกรมธนารักษ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ นคอ.
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรมของกรมธนารักษ์ หลักสูตร "กรมธนารักษ์ คุณธรรม"รุ่นที่ 8
เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณา กำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 5/2561
เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการอุทิศที่ดินโครงการบึงบางซื่อ ระหว่าง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กับ กรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง และขั้นตอนการดำเนินโครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์ ในที่ราชพัสดุจังหวัด
เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงาน บทบาท ภารกิจของกรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการลงนามสัญญาร่วมลงทุน โดยการห้าเช่าที่ราชพัสดุบริเวณถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ และตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ในประเด็น การบริหารจัดการที่ราชพัสดุแปลงโรงงานกระดาษ จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมธนารักษ์(มาตรา 44)
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 มี นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ กท.2615 (โรงกษาปณ์เดิม) ครั้งที่1/2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานการประชุม เรื่องพิจารณากำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ บริเวณ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ณ ห้องประชุม 302
เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะผู้แทนกระทรวงการคลัง ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมธนารักษ์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงสงฆ์ 243 รูป พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ในฐานะผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล นำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561นางสาวรัศมี อริยะสุนทร เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!