Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำป้ายสื่อความหมาย (Interpretation Sign) กำแพงเมือง-คูเมือง เมืองศรีมโหสถ ตำบลโคกปีบ อำเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ราชการห้องผู้บริหารระดับสูง รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงสีเข็มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชทาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยาย เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าห้องประชุมและจ้างเหมาบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลสำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮอ 3231 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักบริหารเงินตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชนิด Platinum พร้อมแท่นบรรจุใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาชุบเคลือบผิวเหรียญชนิดโรเดียม ความเข้มข้นประมาณ 2 - 5 กรัมต่อขวด จำนวนปริมาณโรเดียมรวม 500 กรัม โดยวิธีคัดเลือก (28 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพิมพ์บัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 พ.ศ. .... จำนวน 1,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐภายใต้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 4/2562 (ระดับพื้นฐาน) โดยวิธีคัดเลือก (28 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่และน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับ Notebook ยี่ห้อ DElL รุ่น E6410 จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำคำแปลสัญญาเช่าที่ดิน จำนวนประมาณ 6 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!