Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (6 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) (5 ก.ย. 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 9-20 ก.ย. 62 (สมัครด้วยตัวเอง) (5 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) (5 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (4 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (4 ก.ย. 2562)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ (4 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา (3 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (2 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (2 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (2 ก.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (30 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (30 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลููกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ (30 ส.ค. 2562)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวส.) (30 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (29 ส.ค. 2562)
การสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (28 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม (28 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (27 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลููกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (26 ส.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!