Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคา สอบราคา

ยกเลิกการประกวดราคาซื้อชั้นวางอะไหล่พร้อมติดตั้ง จำนวน 1ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1469 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1492 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1497 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงใยสังเคราะห์สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงผ้าดิบสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 มิ.ย. 2562)
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อชั้นเหล็กสำหรับวางวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 มิ.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ จำนวน 26 รายการ (14 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding) (14 มิ.ย. 2562)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (13 มิ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงผ้าดิบสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 มิ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินด้วยกระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น จำนวน 1,400 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 มิ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม 702 อาคารกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร. 1490 (บางส่วน) ต. ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (5 มิ.ย. 2562)
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กราไฟต์ สำหรับเตาหลอมหล่อแบบต่อเนื่อง ยี่ห้อ Rautomead รุ่น RMJ/H025 จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 มิ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานส่วนประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 มิ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำภาชนะบรรจุเหรียญสำเร็จ ขนาดมาตรฐาน (Standard Bin) จำนวน 200 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 มิ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกสชนิดม้วนสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน จำนวน 3 ประเภท (รวม 8 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการเปิดประมูลหาผู้ลงทุนโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.0580 (4 มิ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!