Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคาซื้อตู้เก็บระวางแผนที่ จำนวน ๑๒๙ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (22 ส.ค. 2560)
สอบราคาเช่ารถยนต์นั่ง (เก๋ง) ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน (22 ส.ค. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานทีทำการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (22 ส.ค. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินผ่านเว็บไซต์ e-museum (22 ส.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น (เดิม) ให้พิพิธภัณฑ์ (ระยะที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (22 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบริการักษาความปลอดภัยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (22 ส.ค. 2560)
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (CCTV) ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเฃียงใหม่ (22 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล (22 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง การจ้างพนักงานทำความสะอาดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี (22 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง การเช่าอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ (22 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา (21 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา (21 ส.ค. 2560)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 9 ยูนิต และงานผังบริเวณและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ฯ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) (21 ส.ค. 2560)
ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ โดยวิธีกรณีพิเศษ (18 ส.ค. 2560)
ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีกรณีพิเศษ (18 ส.ค. 2560)
ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม อาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีสอบราคา (18 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (18 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อทำความสะอาดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 (18 ส.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และดูแลสนามหญ้าของศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย (17 ส.ค. 2560)
ราคากลาง จ้างบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงสนามหญ้าและสวน ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดภูเก็ต (17 ส.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!