Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออะไหล่และน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างจัดทำรูปภาพทำเนียบผู้บริหารพร้อมกรอบสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การใช้ห้องประชุมของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อจัดประชุมการจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำคู่มือติดต่อราชการกรมธนารักษ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์ Canon รุ่น iPF3410s Inkjet หมึก 8 สี (ขนาด 700 ml.) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแถบกาวสีติดสันปก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 2562)
การจัดเช่าห้องประชุมสำหรับฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างสุขภาพ "Smart TRD Fit & Firm ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2562)
ซื้อโทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2562)
การจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ VIP ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานฯ (Working Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญ และอาคารพิพิธบางลำพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (15 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดสำหรับศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (15 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ในการอ่านรายละเอียดและจัดทำข้อมูลรายละเอียดการคัดเลือกของผู้ลงทุนแต่ละรายของผู้เสนอโครงการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม มุกดาหาร (14 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาร่วมให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำรายละเอียด การคัดเลือกผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม มุกดาหาร และหนองคาย กรณีการพิจารณาข้อเสนอการลงทุนหัวข้อที่ 2 (14 ก.พ. 2562)
ซื้อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เหรียญทองคำขัดเงา จำนวน 25,000 เหรียญ โดยวิธีคัดเลือก (14 ก.พ. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!