Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำ Sticker ใช้สำหรับตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้การจัดงานแถลงข่าวการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชนิดเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ และชนิดทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษ จำนวน 100,000 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก (11 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ ปีงบประมาณ62 รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมกล้องสำรวจ Total Station ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น CX 103 และ 350 RX พร้อมปริซึม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ โโยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชนิดเหรียญเงินขัดเงา จำนวน 50,000 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก (7 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์บรรทุกเล็ก และจ้างเหมาบริการคนงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการนำทำการรังวัดขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่ดิน กำแพงเมือง-คูเมือง เวียงกาหลง (7 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (7 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ โดยวิธีคัดเลือก (6 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสถานที่ในการรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องนับเหรียญกษาปณ์ ความเร็วสูง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำ Sticker ใช้สำหรับตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้การจัดงานแถลงข่าวการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มี.ค. 2562)
การจัางจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก (4 มี.ค. 2562)
การจัางจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก (4 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล.3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระแนงอลูมิเนียมลายไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอาราคาจ้างเหมาจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน ด้านการอนุรักษ์ทรัพย์สิน โดยวิธีคัดเลือก (1 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเตาอบอ่อนโลหะ ยี่ห้อ KOHNLE จำนวน 2 เตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!