Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อคณะกรรมาธิการ วิสามัญๆ
เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่บุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง ตามโครงการค้นคนคลัง โดยมี
เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 17/2561 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการ Bird Eyes View ออกอาศทางช่อง NBT world ภาคภาษาอังกฤษในประเด็น "ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร
เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์นิตยสาร Trust ในประเด็น " พิพิธภัณฑ์เหรียญ " ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์
เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่าง พรบ.เงินตรา ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 16/2561 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 15/2561 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 นางสาวรัศมี อริยะสุนทร เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ร่วมมอบกระเช้าอวยพร เนื่องในวาระ เนชั่นทีวี 22 ก้าวสู่ปีที่ 19 ณ ตึกเนชั่นทีวี
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการแบ่งส่วนราชการของกรมธนารักษ์ โดยมีผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานในกรมที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 14/2561 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ ประจำปีงบ
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561นายอภิชา ประสงค์ธรรม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรมของกรมธนารักษ์หลักสูตร
เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบปีที่ 85 ณ กรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และนายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รับมอบเงินบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ
เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และนายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รับมอบเงินบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 15/2561 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและรางวัล แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ Smart TRD Fit & Firm กรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!