Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสองสี (Bi - metal) ชนิดราคา ๑๐ บาท จำนวน ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 มิ.ย. 2560)
ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะผสมสีขาวสอดไส้ทองแดง (Cupro-nickel clad copper) ชนิดราคา ๕ บาท จำนวน ๒๓๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (2 มิ.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน (หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 มิ.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกชนิดม้วนสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (29 พ.ค. 2560)
ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ราชการ จำนวน ๗๒ รายการ (สำนักการคลัง) (29 พ.ค. 2560)
ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีขาวไส้เหล็กชุบนิกเกิล (Nickel plated steel) ชนิดราคา ๑ บาท จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (25 พ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด สำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (22 พ.ค. 2560)
ขายรถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน ๑ คัน (17 พ.ค. 2560)
สอบราคาซื้อหินถายาชนิดสามเหลี่ยมด้านเท่า ขนาดประมาณ กว้าง ๑/๔ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว จำนวน ๒,๐๐๐ อัน (สำนักการคลัง) (16 พ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน (หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 พ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน (หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 พ.ค. 2560)
ประกวดราคาซื้อเพชรลูกเหลี่ยมเกสร คุณภาพน้ำขาวไม่น้อยกว่า ๘๕% ชนิดสีออกเหลือง TLC (Top Light Color) สำหรับประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ บุรุษและสตรี จำนวน ๔ รายการ (สำนักการคลัง) (15 พ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกันซึมดาดฟ้าโรงกษาปณ์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (11 พ.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด สำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี (11 พ.ค. 2560)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (3 พ.ค. 2560)
ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ บ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง บนแปลงที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่สค.34(บางส่วน) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (2 พ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุชั้นเดียวของ สนง.ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ด้วยวิธี e-bidding (2 พ.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ค.ส.ล.3 ชั้น พร้อมงานภายนอก (24 เม.ย. 2560)
การประมูลโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.0580 โฉนดเลขที่ 1001 และประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ (วังค้างคาว) บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.2723 (บางส่วน) โฉนดเลขที่ 999 (20 เม.ย. 2560)
ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (19 เม.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!