Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการชมรมกีฬากรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุม 501 กรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลงตรวจสอบพื้นที่และเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม การจัดสรรพื้นที่ของส่วนราชการโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ "Money Easy TNN24 ช่วง Money Visit" ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24 ในประเด็น "พิพิธภัณฑ์เหรียญ"
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางสาวรัศมี อริยะสุนทร ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการของ สพพ. เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 13 ปี สพพ.
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม หารือกรณี พิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน สำหรับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ บันทึกเทปการให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทย ในประเด็น การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม 304 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตที่ดิน กำแพงเมือง-คูเมือง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 801
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและคัดเลือกบุคคลผู้มี
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมลงนามสัญญาการบริหารงาน และดำเนินกิจการท่าเรือภูเก็ต ระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ บริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จำกัด ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ในประเด็น กรมธนารักษ์กับการบริหารงานในภารกิจด้านที่ราชพัสดุ ณ กรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานลงนามสัญญาการบริหารงานและดำเนินกิจการท่าเรือภูเก็ต จ.ภูเก็ต ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 11/2561 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานรับเรื่องการแก้ไขปัญหาจากความเดือดร้อนจากที่ดินทำกินกับ ที่อยู่อาศัยรวมทั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของ
เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ บันทึกเทปการให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Nation Tv และสถานีโทรทัศน์ TNN 16 ในประเด็นตลาดใหม่ดอนเมือง
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ บันทึกเทปการให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ TNN ในประเด็น การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ณ ตึกทิปโก้

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!