Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 15/2561 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 นางสาวรัศมี อริยะสุนทร เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ร่วมมอบกระเช้าอวยพร เนื่องในวาระ เนชั่นทีวี 22 ก้าวสู่ปีที่ 19 ณ ตึกเนชั่นทีวี
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการแบ่งส่วนราชการของกรมธนารักษ์ โดยมีผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานในกรมที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 14/2561 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ ประจำปีงบ
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561นายอภิชา ประสงค์ธรรม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรมของกรมธนารักษ์หลักสูตร
เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบปีที่ 85 ณ กรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และนายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รับมอบเงินบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ
เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และนายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รับมอบเงินบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 15/2561 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและรางวัล แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ Smart TRD Fit & Firm กรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ
เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 12/2561 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม การหารือร่วมกับการเคหะแห่งชาติ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Senior Complex ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุม 801
เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการชมรมกีฬากรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุม 501 กรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลงตรวจสอบพื้นที่และเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม การจัดสรรพื้นที่ของส่วนราชการโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ "Money Easy TNN24 ช่วง Money Visit" ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24 ในประเด็น "พิพิธภัณฑ์เหรียญ"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!