Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานรับเรื่องการแก้ไขปัญหาจากความเดือดร้อนจากที่ดินทำกินกับ ที่อยู่อาศัยรวมทั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของ
เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ บันทึกเทปการให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Nation Tv และสถานีโทรทัศน์ TNN 16 ในประเด็นตลาดใหม่ดอนเมือง
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ บันทึกเทปการให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ TNN ในประเด็น การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ณ ตึกทิปโก้
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ บันทึกเทปการให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ ไบรท์ทีวี ในประเด็น การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ บันทึกเทปการให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ในประเด็น การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561นางสาวรัศมี อริยะสุนทร ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมมอบเงินสบทบทุนกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์
เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสมุดกรมธนารักษ์ชั้น 4
เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 10/2561 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการวางแผนเหรียญ 2/2561 ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 นายลือชา นิสัยกล้า ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินโครงการบ้านคนไทยประชารัฐพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561นางสาวรัศมี อริยะสุนทร ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมมอบเงินให้กับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา
เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมลงนามสัญญาเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาวสอดไส้ทองแดง ระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ บริษัทสยาม พุงซาน เมทัล จำกัด ณ ห้องประชุม 301
เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 9/2561 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุ
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือ การจัดให้บริษัท จัดการพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) เช่าหรือบริหาร ระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก
เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ " Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง " ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในประเด็น " พิพิธภัณฑ์เหรียญ "
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมมอบเงินเพื่อการกุศลให้กับวัดสระแก้ว เนื่องวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 79 ปี โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุม 1
เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 โดยมี ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและพนักงานกรมธนารักษ์ ร่วมในพิธี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!