Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


การจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ VIP ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานฯ (Working Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญ และอาคารพิพิธบางลำพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (15 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดสำหรับศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (15 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ในการอ่านรายละเอียดและจัดทำข้อมูลรายละเอียดการคัดเลือกของผู้ลงทุนแต่ละรายของผู้เสนอโครงการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม มุกดาหาร (14 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาร่วมให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำรายละเอียด การคัดเลือกผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม มุกดาหาร และหนองคาย กรณีการพิจารณาข้อเสนอการลงทุนหัวข้อที่ 2 (14 ก.พ. 2562)
ซื้อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เหรียญทองคำขัดเงา จำนวน 25,000 เหรียญ โดยวิธีคัดเลือก (14 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ยวล 294 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจ้างย้ายจุดสัญญาณเคเบิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกชนิดม้วน สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน (สำนักบริหารเงินตรา) รวม 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ก.พ. 2562)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกชนิดม้วน สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน (สำนักกษาปณ์) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสีลงยาชนิดก้อน (ยาร้อน) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ระบบ Intranet และ Internet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเหรียญ Platinum จำนวน 200 เหรียญ โดยวิธีคัดเลือก (13 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การใช้ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อจัดประชุมการจัดสร้างสวนป่า เบญจกิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานรองอธิบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำเข็มกลัดติดแพรแถบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (12 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าและจัดจ้างพัสดุ เพื่อใช้ใน โครงการพัฒนานวัตกรรมของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างล้างทำความสะอาดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!