Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคา สอบราคา

ประกาศราคากลางซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (7 ก.พ. 2560)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหยะ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเค็บ (6 ก.พ. 2560)
ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ราชการ จำนวน 72 รายการ (สำนักการคลัง) (3 ก.พ. 2560)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (3 ก.พ. 2560)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (3 ก.พ. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล.7 ชั้น 62 ยูนิต (2 ก.พ. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ (สำนักบริหารเงินตรา) (2 ก.พ. 2560)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี โดยวิธีสอบราคา (2 ก.พ. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี (2 ก.พ. 2560)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 ก.พ. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 9 ยูนิตของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง (2 ก.พ. 2560)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 9 ยูนิตของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง (2 ก.พ. 2560)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์ (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้นแคบ จำนวน 1 คัน โดยวิธีสอบราคา (1 ก.พ. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (31 ม.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เรื่องสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ทดแทนคันเดิม จำนวน 1 คัน โดยวิธีสอบราคา (31 ม.ค. 2560)
31 มกราคม 2560 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 ม.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 ม.ค. 2560)
สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ทดแทนคันเดิม จำนวน 1 คัน โดยวิธีสอบราคา (30 ม.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑฺ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ (27 ม.ค. 2560)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกชนิดม้วนสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (24 ม.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!