Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างล้างทำความสะอาดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค. 2562)
การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สโซฮอลล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม 701 อาคารกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐภายใต้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล" รุ่นที่ 2/2562 (ระดับสูง) โดยวิธีคัดเลือก (31 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและทำความสะอาดบ่อน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำ ชาย หญิง ชั้น 1 - 3 อาคารกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ม.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding) (30 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ (e-bidding) (29 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขอใช้ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลสัญญาก่อสร้างและบริหารโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค พื้นฐานในที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต (28 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การคัดถ่ายสำเนาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพัสดุ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการจัดโครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายนายช่างสำรวจทั่วประเทศ หลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ" พ.ศ.2562 (25 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างสุขภาพ Smart TRD Fit & Firm ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (24 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ม.ค. 2562)
ประกาศกรมธนารักษ์เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อทดแทนคัดเดิมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) (24 ม.ค. 2562)
ประกาศกรมธนารักษ์เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อทดแทนคัดเดิมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) (24 ม.ค. 2562)
ประกาศกรมธนารักษ์เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อทดแทนคัดเดิมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) (24 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!