Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานแถลงข่าวกรมธนารักษ์ จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมมอบเงินสบทบทุนกับมูลนิธิ แสง-ไซ้กีเหตระกูล เนื่องวันครบรอบ 54 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการใช้ที่ราชพัสดุในการดำเนินโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐด้านสุขภาพ ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์
วันที่ 26 มีนาคม 2560 นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 48 ปีไทยทีวีสีช่อง3
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ของกรมนารักษ์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมระงับเหตุอัคคีภัยอาคารกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุม การส่งคืนที่ราชพัสดุของกรมทางหลวง แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.96 จังหวัดสุราษร์ธานี ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงฯ กจ.192 รายบริษัทกาญจนพัฒนาการ จำกัด ณ ห้องประชุม 304 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ลงนามสัญญาซื้องานเหรียญตัวเปล่า ชนิดราคา 2 บาท ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 7/2561 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะ
เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 14 มี.ค
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือกรณี พิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินสำหรับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง-คูเมือง ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 6/2561 ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์ ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การเสริมสร้างจิตอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างโลกสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันทำความสะอาดใหญ่ของกรมธนารักษ์ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2561 ณ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!