Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการทรัพย์สิน ภาครัฐภายใต้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล(ระดับสูง) รุ่น1/2561
เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 5/2561 ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ ในประเด็น เงิน
เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-2 มี.ค. 2561
เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค แก่ การประปาส่วนภูมิภาค
เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาครั้งที่ 5-1/2561
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงผู้ซื้อเอกสารการลงทุน
เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนโครงการด้าน Logistics
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ พร้อมธนารักษ์พื้นที่ตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงผู้ซื้อเอกสารการลงทุน
เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ พร้อมนายสมชาย วิทยดำรงค ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงผู้ซื้อเอกสาร
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมมอบเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 24 ปี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมมอบเงินเพื่อสมทบบัญชี กรมสรรพสามิตเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 86 ปี
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex)
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมนาเรื่อง การมอบนโยบายปฏิรูปองค์กรตามแนวนโยบายรัฐบาลและนโยบายที่สำคัญของกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสวัสดิการกรมธนารักษ์ ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบเงินเพื่อสมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 59 ปี สำนักงานงบประมาณ
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช แก่ การเคหะแห่งชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการเสริมความแข็งแรง อาคารต้านแผนดินไหวและการตรวจสอบงานก่อสร้าง
เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแผนปฏิรูปองค์การของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!