Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 302
เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 15 ปีหนังสือพิมพ์
เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าอวยพรนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561
เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐภายใต้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่3/2561
เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 พร้อมด้วยไดอารี่ แก่ กรมธนารักษ์ โดยมี
เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมแบ่งส่วนราชการภารกิจด้านที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุม 302อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนาและ นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นางสาวยุพา จิรสุขานนท์ ที่ปรึกษากรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 61
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสินนิติกร ชำนาญการพิเศษ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ หลักและวิธีปฏิบัติตามหมายเรียกคดีแพ่ง ในโครงการ ธนารักษ์เล่าสู่กันฟัง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ ความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย ในโครงการ ธนารักษ์เล่าสู่กันฟัง
เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 302
เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นางอรศรี ศิลปี ประธานสมาคมบางลำภู เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมบางลำภู
เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ สำนักข่าว ออนไลน์ไทยพับลิก้า
เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561นางสาวพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารจัดการที่ราช
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ Smart TRD Fit & Firm กรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารงาน IT ณ ห้องสันทนาการชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกรมธนารักษ์ (กีฬาสี) TRD GAMES 2018
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ มูลนิธิชัยพัฒนา
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการชมรมกีฬากรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุม 501 กรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ณ วัดหลักสี่ เขตหลักสี่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!