Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคา สอบราคา

ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก (21 พ.ย. 2559)
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (21 พ.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง-เช่าอาคาร (แพร่) (18 พ.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง-จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (แพร่) (18 พ.ย. 2559)
สอบราคาซื้อ Coin Wagon ถังบรรจุเหรียญจากเครื่องคัดแยกที่สามารถต่อเข้าสายพานลำเลียงได้ จำนวน ๒๐ คัน (17 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานธนารักษ์์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ค.ส.ล.3 ชั้น 11 ยูนิต (17 พ.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (นครปฐม) (17 พ.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (นครปฐม) (17 พ.ย. 2559)
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (17 พ.ย. 2559)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.๔ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (11 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินให้เป็นรายแปลงทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง (9 พ.ย. 2559)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ จำนวน 14 หลัง แปลง กท.2593(บางส่วน) เขตพญาไท กทม. ด้วยวิธีประมูลเสนอราคาค่าวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารราชพัสดุ (8 พ.ย. 2559)
ประกวดราคาจ้างจัดทำฐานข้อมูลแผนที่และคำนวณราคาประเมินที่ดินรายแปลง ๓๒ ล้านแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (3 พ.ย. 2559)
สอบราคาซื้อเครื่องลำเลียงเหรียญ (นำเหรียญส่งเครื่องนับ) จำนวน ๑ เครื่อง (3 พ.ย. 2559)
สอบราคาซื้อเครื่องนับเหรียญกษาปณ์ จำนวน ๕ เครื่อง (3 พ.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (นครปฐม) (1 พ.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (นครปฐม) (1 พ.ย. 2559)
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินให้เป็นรายแปลงทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานธนารักษ์พื้น (28 ต.ค. 2559)
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินให้เป็นรายแปลงทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี (27 ต.ค. 2559)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ จำนวน 12 หลัง แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.2615 (บางส่วน) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. (19 ต.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!