Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคา สอบราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (นครปฐม) (17 พ.ย. 2559)
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (17 พ.ย. 2559)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.๔ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (11 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินให้เป็นรายแปลงทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง (9 พ.ย. 2559)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ จำนวน 14 หลัง แปลง กท.2593(บางส่วน) เขตพญาไท กทม. ด้วยวิธีประมูลเสนอราคาค่าวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารราชพัสดุ (8 พ.ย. 2559)
ประกวดราคาจ้างจัดทำฐานข้อมูลแผนที่และคำนวณราคาประเมินที่ดินรายแปลง ๓๒ ล้านแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (3 พ.ย. 2559)
สอบราคาซื้อเครื่องลำเลียงเหรียญ (นำเหรียญส่งเครื่องนับ) จำนวน ๑ เครื่อง (3 พ.ย. 2559)
สอบราคาซื้อเครื่องนับเหรียญกษาปณ์ จำนวน ๕ เครื่อง (3 พ.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (นครปฐม) (1 พ.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (นครปฐม) (1 พ.ย. 2559)
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินให้เป็นรายแปลงทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานธนารักษ์พื้น (28 ต.ค. 2559)
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินให้เป็นรายแปลงทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี (27 ต.ค. 2559)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ จำนวน 12 หลัง แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.2615 (บางส่วน) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. (19 ต.ค. 2559)
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีกรณีพิเศษ (28 ก.ย. 2559)
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ โดยวิธีกรณีพิเศษ (28 ก.ย. 2559)
ประกวดราคาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์โครงการงานปรับปรุงระบบสนับสนุนการทำงานของ Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (27 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (27 ก.ย. 2559)
สอบราคาซื้ออุปกรณ์กราไฟต์ สำหรับประกอบการใช้งานกับเตาหลอมหล่อแบบต่เนื่อง จำนวน ๑๒ รายการ (22 ก.ย. 2559)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ จำนวน 6 หลัง (ครั้งที่ 2) (15 ก.ย. 2559)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และดูแลสวนหย่อมของศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย (14 ก.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!