Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อปากกาหมึกเจล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขอใช้ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดฯ (e-bidding) (16 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในการจัดโครงการอบรมสัมนาเครือข่ายนายช่างสำรวจทั่วประเทศ หลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (15 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์บรรทุกเล็ก พร้อมพนักงานขับรถ ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2561 รวม 5 วัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (แก๊สโซฮอล์ 91) สำหรับรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ยวล - 294 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการบรูณาการและพัฒนาสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร (Enterprise Architecture) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ยวล 294 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ม.ค. 2562)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักบริหารเงินตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเหรียญกษาปณ์" โดยวิธีคัดเลือก (11 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการจัด "กิจกรรมธนารักษ์ร่วมใจลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ม.ค. 2562)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญและอาคารพิพิธบางลำพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (8 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ฯ (8 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์บรรทุกเล็ก และคนงานในการปฏิบัติงานการนำทำรังวัดขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่ดินกำแพงเมือง-คูเมือง เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (3 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!