Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์กรม RSS

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินร่วมออกร้านจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ ๘๖ ปี (23 พ.ค. 2562)
คณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น รุ่นที่ ๔ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 (22 พ.ค. 2562)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑ์รักษ์) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ข้อมูลในรายการ BNK48 Digital Live On tourออกอากาศสดทาง BNK48 Facebook Fan page Live Streaming (16 พ.ค. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษาทูตและกงสุลใหญ่พร้อมนักทูต จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 (1 พ.ค. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 (29 เม.ย. 2562)
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ นำคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 (25 เม.ย. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 (23 เม.ย. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 (22 เม.ย. 2562)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของเเผ่นดินได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน ทรรศนารัตนโกสินทร์ (17 เม.ย. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ แวะพักจัดขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกก่อนเดินทางสู่กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 (11 เม.ย. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ แวะพักจัดขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกก่อนเดินทางสู่กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 (11 เม.ย. 2562)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) (9 เม.ย. 2562)
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธาน งานทำบุญประจำปีสำนักกษาปณ์ โดยมีผู้บริหารกรมธนารักษ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักกษาปณ์ เข้าร่วมพิธี ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 (5 เม.ย. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำคณะครูค่ายการเงิน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 (4 เม.ย. 2562)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17 (3 เม.ย. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 (2 เม.ย. 2562)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2562 โดยออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ (2 เม.ย. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 (1 เม.ย. 2562)
เมื่อวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2562 สำนักทรัพย์สินมีค่าของเเผ่นดินได้จัดกิจกรรมโครงการเสวนาธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุงรัตนโกสินทร์ ปีที่ 2 (1 เม.ย. 2562)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน(งานภัณฑ์รักษ์) ได้ให้สัมภาษณ์รายการสารคดี "ไทยทึ่ง Wow! Thailand ทางช่อง GMM25 (27 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!