Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกาศกรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงาน (16 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ รวม 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพิมพ์แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุในท้องที่ แขวงสนามบินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ต.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เรื่อง ผู้ชนะการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา) (9 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าห้องสอบสามารถบรรจุผู้เข้าสอบได้ประมาณ 1,329 คน เพื่อใช้ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิธีเฉพาะเจาะจง (8 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) (7 ต.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อปากกาหมึกเจล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ รวม 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนรอาคา การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (เฉพาะฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ระบบที่ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักบริหารเงินตรา รังสิต และหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าบริการเครือข่าย Internet พร้อมวงจรสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารกรมธนารักษ์ และอาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools)โครงการระบบจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องจักรของสำนักบริหารเงินตรา และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 6 พื้นที่ จำวน 2 รายการ (ไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สนับสนุน การทำงานของ Data Center ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการระบบบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบสารสนเทศฯ ปี 2563 วิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบูรณาการและการแสดงผลบนเครือข่ายฯ เฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!