Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ณ วัดหลักสี่ เขตหลักสี่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือทหารที่ปกป้องอธิปไตย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 60 ปีสถานีวิทยุโทรทัศน์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561นายจิระวิน ตานีพันธ์ นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างกลไกล
เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นายวีระชัย ตันติกุล อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561
เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561
เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง
เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ บริเวณที่งอกตำบลปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุม 302อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561นายสุภัทรชัย เสาร์แดน เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจในที่ราชพัสดุ ในโครงการ
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าอวยพรนายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมธนารักษ์ ประจำปี พ.ศ.2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ เลขานุการกรม ผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่สำนักข่าว
นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561
นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 ณ สำนักงบประมาณ
เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 801
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นายนิพัทธ พุกกะณะสุต อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นางสาวรัศมี อริยะสุนทร ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ ผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ สำนักข่าว Nation TV, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และ New TV
เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 นายทิวา เผื่อนปฐม ภัณฑารักษ์ ชำนาญการพิเศษ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ ทรัพย์สินที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินต้องดูแลรักษา ในโครงการ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นและความสนใจของนักลงทุน โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ณ ห้องประชุม 801
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 นางภาวิดา พวงชัยภูมิ เจ้าพนักงานดูเงินอาวุโส และนางสมจิตร แดงสังวาล เจ้าพนักงานดูเงินชำนาญการ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ วิธีสังเกตุเหรียญกษาปณ์
เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ บ้านคนไทยประชารัฐ ครั้งที่2/2561 ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!