Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก (2 ส.ค. 2559)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (29 ก.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก (25 ก.ค. 2559)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ รับสมัครสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (15 ก.ค. 2559)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (15 ก.ค. 2559)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (14 ก.ค. 2559)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จำนวน 13 ตำแหน่ง) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 (12 ก.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก (12 ก.ค. 2559)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (7 ก.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก (30 มิ.ย. 2559)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (22 มิ.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ (15 มิ.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนด วัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ (9 มิ.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (6 มิ.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (1 มิ.ย. 2559)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 - วันที่ 8 มิถุนายน 2559 (31 พ.ค. 2559)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (27 พ.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่้อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (27 พ.ค. 2559)
แผนที่สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (19 พ.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (18 พ.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!