Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ บ้านคนไทยประชารัฐ ครั้งที่2/2561 ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 นางพนมวัลย์ วัชชพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ในฐานะอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิษัติการหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงิน
เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดจ่ายจองเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นางลีนา เจริญศรี อดีตผู้บริหารกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานครในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์และผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นายมานิต วิทยาเต็ม อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561
เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตรา ค่าตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ และนางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพรปีใหม่นายวินัย วิทวัสการเวช อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT)
เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ บ้านคนไทยประชารัฐ ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพรปีใหม่ นายนริศ ชัยสูตร อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ ณ ตึกธนภูมิ เพรชบุรีตัดใหม่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ สำนักข่าวไทยรัฐ ทีวี , Voice TV ,หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ,สปริงนิวส์ , PPTV
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 นางศานิตย์ โอฬารานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนานการพิเศษ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่
เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานแถลงข่าวการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก นครพนม
เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 นายวิเชียร พันแสน นายวิเชียร พันแสน นักจัดการงานทั่วไปชำนาการพิเศษ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ การปรับปรุงประสิทธิภาพชิ้นงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใน
เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์เข้าอวยพร คุณนันทนา ธรรมสโรช ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ ผู้แทนเลขาธิการ ก.พ.ร.
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการชมรมกีฬากรมธนารักษ์ ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุม 601 กรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์แก่สถานีโทรทัศน์ NBT WORLD เกี่ยวกับประเด็นโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกรมธนารักษ์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกรมธนารักษ์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกรมธนารักษ์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!